free simple site templates

Promocja z polisą

Kup ubezpieczenie na życie w firmie Aviva za naszym pośrednictwem i otrzymaj rabat na wypożyczenie kampera nawet do 95% opłaty.
Szczegóły promocji w regulaminie: 

Regulamin Promocji Rabatowej wypożyczalni kamperów NobelCamp
dla klientów firmy AVIVA (do 95% wartości wypożyczenia kampera)


1. Promocja Rabatowa na wypożyczenie kamperów w firmie NobelCamp z Lutyni.
2. W promocji, regulaminie do promocji, zasadach promocji chodzi o pośrednictwo ubezpieczeniowe prowadzone przez firmę Lutlo Products & Services (w skrócie poniżej nazywaną LPS) na rzecz firmy Aviva Sp. z o. o., Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. i Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. (w skrócie nazywane poniżej Aviva).
3. Klient firmy Aviva to osoba, która ma za pośrednictwem LPS wykupione ubezpieczenie na życie lub inne ubezpieczenie z opcją ubezpieczenia na życie w firmie Aviva.
4. Promocja dotyczy przede wszystkim osób, które wykupią dla siebie nowe ubezpieczenie lub zrobią tak zwane dokupienie/powiększenie obecnej polisy.
5. Promocja dotyczy przede wszystkim klientów LPS lecz może działać na polisy innych pośredników/agentów ubezpieczeniowych lecz tylko na polisy firmy Aviva. Szczegóły będą rozpatrywane indywidulanie.
6. Wielkość udzielonego rabatu na wypożyczenie kampera od NobelCamp ściśle zależy od rodzaju i wielkości polisy wykupionej przez klienta. Dokładne wyliczenie nastąpi dopiero po „spolisowaniu” się polisy czyli po jej opłaceniu. Więcej informacji udzielamy telefonicznie pod numerem 575644610. Przykłady rabatów opisane są na końcu.
7. Rabat udzielany jest tylko na główną opłatę za wypożyczenie kampera i nie dotyczy pozostałych opłat dodatkowych, serwisowych czy kaucji.
8. Udzielony rabat nie może przekroczyć 95% opłaty głównej za wypożyczenie kampera.
9. Promocja dotyczy tylko i wyłącznie polis zapłaconych przez klienta za cały rok z góry.
10. Promocja dotyczy tylko i wyłącznie polis, które mogą, mają i będą trwały przynajmniej trzy lata.
11. Klient zobowiązuje się do nie przerwania polisy przynajmniej przez trzy lata. Jeżeli polisa zostanie przerwana przed upływem trzech lat to klient jest zobowiązany do zwrotu całości udzielonego rabatu wraz z oficjalnymi odsetkami podatkowymi od daty wymagalności opłaty za wypożyczenie kampera.
12. Promocja ma charakter bardzo indywidualny i szczegóły są omawiane również indywidulanie z każdą osobą chętną do przystąpienia do promocji.
13. Udzielony rabat w związku z daną polisą dla jednej osoby ma charakter jednorazowy, chyba że następuje dokupienie/powiększenie polisy w kolejnym roku – wtedy rabat liczony jest ponowie.
14. Jeżeli możliwy do udzielenia rabat jest większy niż 95% opłaty za wypożyczenie kampera wtedy różnica jest możliwa do wykorzystania przy następnym wypożyczeniu kampera.
15. Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są pod numerem 575644610.

Postanowienia końcowe:
 Głównym celem promocji jest rozpowszechnienie potrzeby ubezpieczeń na życie jako sposobu na pomoc bliskim gdy nas zabraknie. Należy pamiętać, że ubezpieczenie na życie to nie lokata bankowa i nie osoba ubezpieczona ma z niego bezpośrednią korzyść lecz jej spadkobiercy lub uposażeni.
 Ubezpieczenie na życie do doskonały sposób aby zostawić po swojej śmierci relatywnie większe środki finansowe niż te, które trzeba zapłacić za polisę.
 Dodatkowym celem promocji jest większe zabezpieczenie interesu wypożyczalni NobelCamp.
 Więcej informacji po telefonem 575644610.

Przykłady udzielonych rabatów (obliczenia na dzień 25-02-2019):
1. Mężczyzna, ur. 11-06-1980r., prowadzący działalność gospodarczą, III klasa ryzyka zawodowego, ubezpieczenie grupowe „Zespół” dla siebie na życie na maksymalną kwotę 300’000,00 zł puls wiele innych opcji oraz ubezpieczenie dla żony. Składka miesięczna 137,32 zł.
– MOŻLIWY RABAT NA WYPOŻYCZENIE KAMPERA w NobelCamp TO: 659 zł
2. Kobieta, ur. 12-01-1989 r., umowa o pracę, I klasa ryzyka zawodowego, bezterminowe ubezpieczenie na życie „Nowa Perspektywa” na kwotę 500’000,00 zł. Składka miesięczna 380 zł.
– MOŻLIWY RABAT NA WYPOŻYCZENIE KAMPERA w NobelCamp TO: 2964 zł

Oświadczam, że zapoznałem się z niniejszym regulaminem promocji

………………………………………………………………………………
data i czytelny podpis  

Subskrybuj

Otrzymuj aktualizacje i korzystaj z bezpłatnych zasobów.